Föreningens stadgarFöreningens stadgar


Alla medlemmar har genom sitt medlemskap skyldighet att ta del av och följa föreningens stadgar och föreskrifter.

Dessa stadgar har antagits vid två föreningsstämmor 2018-02-20 och 2018-08-28.

I länken nedan kan du ladda ner och läsa stadgarna.

HSB Brf Friheten Stadgar

Om du inte kan öppna dokumentet kan du behöva ladda ner Adobe Reader på din dator. Klicka här för att ladda ner programmet (kostnadsfritt).