Bra att veta
infobladet
årsredovisning
Kontakt
Fr.o.m. 1/8 2020 kräver styrelsen att samtliga ägare av bostadsrätten skall vara skrivna där. Vid delat ägande kan borgenär för delägare godkännas.

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift kommer att tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete vid övergång av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas överlåtelseavgift med belopp motsvarande högst 2,5% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid tidpunkten för ansökan om medlemskap. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får av bostadsrättshavaren uttas pantsättningsavgift med högst 1% av prisbasbeloppet vid tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Föreningen får i övrigt inte ta ut särskilda avgifter för åtgärder som föreningen skall vidta med anledning av lag eller författning.

Dessa avgifter tas ut från köparen vid överlåtelsen. Kostnaden ligger för närvarande på 428 kr.


HSB Brf Friheten
Vitemöllegatan 10
214 42 Malmö
040 – 23 66 80
Styrelsen@friheten.org