Bra att veta
infobladet
årsredovisning
Kontakt
Fr.o.m. 1/8 2020 kräver styrelsen att samtliga ägare av bostadsrätten skall vara skrivna där. Vid delat ägande kan borgenär för delägare godkännas.

Lägenhetsöverlåtelse kan ske antingen genom mäklare eller privat.

En förutsättning för att köpa en bostadsrätt hos oss är att köparen/köparna blir godkända som medlemmar i föreningen. Detta grundas på deklareras inkomst. Vid för låga inkomst krävs godkänd borgenär.

Styrelsen kräver också att Tillsyn av lägenheten sker minst en vecka före tillträdet. Säljaren är skyldig att lämna tillträde för styrelsen samt att medverka vid sådan Tillsyn. Köparen är också skyldig att medverka vid Tillsyns-tillfället samt får då också information om föreningen gällande rättigheter och skyldigheter samt en rundvandring.

Styrelsen ser helst att mäklaren ombesörjer kontakten mellan styrelse-representant, säljare och köpare, dels via HSB-portalen, dels via mail eller telefon för inbokning av Tillsyn. Mäklaren behöver inte vara närvarande vid Tillsynstillfället.

Styrelsen kräver att mäklaren anger telefon och mail-uppgifter till köpare såväl som säljare på HSB-portalen.

Om ni säljer privat så kom in med ett undertecknat köpekontrakt till styrelsen. Kontraktet läggs på brevlåda vid föreningsexpeditionen (Vitemöllegatan 10 KV). Styrelsen gör därefter en undersökning av köparen. Om allt är OK beslutar styrelsen sedan om att köparen har blivit godkänd och bestämmer därefter tid för ett informationsmöte och skriver på att köparen är godkänd. HSB Malmö får köpekontrakten och ordnar resten. Ibland kan borgen behövas.

Styrelsen kan begära att få information om var köparen arbetar. Om det är brådskande, skicka med inkomst- och arbetsgivarintyg. Om det är ett dödsbo bör alltid mäklare vara inblandad.

Om köparen vill ha en kvalitets-besiktning av lägenheten får man själv ordna detta med en besiktningsman.

HSB Brf Friheten
Vitemöllegatan 10
214 42 Malmö
040 – 23 66 80
Styrelsen@friheten.org