Bra att veta
infobladet
årsredovisning
Kontakt

Sopsortering

Samtliga boende uppmanas att sortera sina sopor noggrant. Kastas något i fel tunna får föreningen, dvs. DU betala straffavgift! T ex får kartong inte slängas i tidningstunnan. Det är inte tillåtet att placera sopor bredvid kärlen!


Är något trasigt?

Kontakta då vår vaktmästare Robin Nilsson på telefon 0729610080. Robin nås på helgfria vardagar 7–16. Vid akuta ärenden under kvällstid och helger kontaktar ni någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter på anslagstavla i trapphuset

Kontaktuppgifter

Expedition finns på gaveln under nr 10A. Expedition har öppet första helgfria måndagen varje månad kl. 19:00-19:30. Övriga tider nås vi per post eller e-post styrelsen@friheten.org Hemsida: www.friheten.org

Informationsblad Nr 3 december 2021

Relining
Reliningen närmar sitt slut. Kvarvarande lägenheter kommer bli slutförda innan jul. Gård och källare kommer att bli klara den 1 februari 2022. I samband med reliningen har föreningen även ordnat med råttstopp, detta för att förebygga råttproblem.


Container
Mellan den 5/1-16/1 2022 kommer en container att ställas upp utanför trappa 10G. Det kommer även stå en behållare för elektronikskrot. Passa på att bli av med gammalt skräp från vind och källare. Vik ihop pappkartonger och wellpapp innan de slängs i containern.

Vad snäll och inte släng elektronikskrot i containern då detta bara medför extra kostnader för föreningen.


Sopor
Vad snäll och inte ställ sopor på marken intill soptunnorna. Detta drar bara hit råttor och annan ohyra. Om en tunna är full så välj en annan tunna.


Störningar
För att du och dina grannar ska trivas är det viktigt att visa hänsyn och inte störa varandra. På sena kvällstider skall musik/TV-ljud dämpas (gäller både vardagar och helger). Den bostadsrättshavare som vid upprepade tillfällen stör sina grannar riskerar att få sin lägenhet uppsagd.

För mer information, vänligen läs §38 i föreningens stadgar. Du hittar stadgarna på https://www.friheten.org/foreningens-stadgar.


Elscootrar
Det är inte tillåtet att parkera/kasta elscootrar på föreningens mark. Dessa skall ställas upp på trottoaren utanför tomten eller på avsedd plats.


Tvättider
Vi vill be dig som har bokat tvättid att du också tvättar vid den aktuella tiden. Har du fått förhinder så var snäll och plocka bort din tvättkolv så att någon annan kan använda tvättiden. Tänk på att det är inte heller tillåtet att tvätta på någon annans tvättid.


Levande ljus
Nu när juletiderna närmar sig kan det vara mysigt med levande ljus men kom ihåg att släcka dem. Här kommer några råd för att undvika brand:

Gör upp en regel att den som tänder ljuset släcker det.

Lämna aldrig ett rum med ett brinnande ljus.

Ställ helst inte levande ljus i dina fönster, de flesta lägenhetsbränder börjar med att gardinerna fattar eld!

Ta en extra runda i lägenheten innan du går hemifrån för att se till att ljusen är utblåsta

Kom ihåg att byta batterier på era brandvarnare. Vi rekommenderar även att ha en brandsläckare stående i hemmet och vara lättillgänglig ifall en brand uppstår.


Vi i styrelsen önskar alla våra medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

HSB Brf Friheten
Vitemöllegatan 10
214 42 Malmö
040 – 23 66 80
Styrelsen@friheten.org