Bra att veta
infobladet
årsredovisning
Kontakt

Sopsortering

Samtliga boende uppmanas att sortera sina sopor noggrant. Kastas något i fel tunna får föreningen, dvs. DU betala straffavgift! T ex får kartong inte slängas i tidningstunnan. Det är inte tillåtet att placera sopor bredvid kärlen!


Är något trasigt?

Kontakta då vår vaktmästare Robin Nilsson på telefon 0729610080. Robin nås på helgfria vardagar 7–16. Vid akuta ärenden under kvällstid och helger kontaktar ni någon i styrelsen. Se kontaktuppgifter på anslagstavla i trapphuset

Kontaktuppgifter

Expedition finns på gaveln under nr 10A. Expedition har öppet första helgfria måndagen varje månad kl. 19:00-19:30. Övriga tider nås vi per post eller e-post styrelsen@friheten.org Hemsida: www.friheten.org

Informationsblad Nr 2 september 2021Månadsavgiften
Månadsavgiften höjs med 1% enligt budget från och med 1 januari 2022.


Källar- och vindsförråd
Vi uppmanar alla att kolla så att era förrådsnummer stämmer med lägenhetsnumret. Det är de tryckta siffrorna som gäller. Inga överstrykningar eller andra ändringar godtas. Har du låst ett förråd som inte är ditt så lås upp och töm det omgående. Har någon annan satt lås på ditt förråd har du rätt att klippa upp det och göra dig av med ev. innehåll.


Relining
Arbetet med relining pågår för fullt. Hus 12 är klart och i skrivande stund pågår arbetet i trappa 10H och trappa 10G.


Container
Mellan den 15/10 och 22/10 kommer en container att ställas upp utanför trappa 10G. Det kommer även stå en behållare för elektronikskrot. Passa på att bli av med gammalt skräp från vind och källare. Vik ihop pappkartonger och wellpapp innan de slängs i containern.

Vad snäll och inte släng elektronikskrot i containern då detta medför bara extra kostnader för föreningen.


Cykelrensning
Det börjar bli överfullt i våra cykelställ. Vi kommer att märka alla cyklar vi anser vara skrotfärdiga med start den 1 oktober. Den 1 november kommer vi att samla in dem för förvaring för vidare skrotning. Är du rädd om din cykel så antingen lagar du den eller sätter ner den i ditt källarförråd.


Akuta ärenden
Vid akuta ärenden som uppstått i lägenheten under dagtid skall man kontakta föreningens vaktmästare på vardagar mellan 7–16. Ni når Robin på telefon 0729610080.

Vid akuta ärenden på kvällstid eller helger ber vi er kontakta någon i styrelsen. Namn och adress finns på anslagstavlorna i trapporna.

HSB Brf Friheten
Vitemöllegatan 10
214 42 Malmö
040 – 23 66 80
Styrelsen@friheten.org