Bra att veta
infobladet
årsredovisning
Kontakt

Alla medlemmar har genom sitt medlemskap skyldighet att ta del av och följa föreningens stadgar och föreskrifter.

Dessa stadgar har antagits vid två föreningsstämmor 2018-02-20 och 2018-08-28.

I länken nedan kan du ladda ner och läsa stadgarna.

HSB Brf Friheten
Vitemöllegatan 10
214 42 Malmö
040 – 23 66 80
Styrelsen@friheten.org